Odpovede ukryté v krvi

BabyGen je neinvazívne genetické vyšetrenie, ktoré sa vykonáva v genetickom laboratóriu analýzou vzorky krvi matky. Štandardne sa pohlavie plodu zisťuje ultrazvukom, zvyčajne však až vo vyššom štádiu tehotenstva a s väčším rizikom nesprávneho výsledku.

BabyGen dokáže identifikovať prítomnosť chromozómu Y v krvi tehotnej ženy veľmi citlivými molekulárnymi metódami založenými na analýze DNA. V súčasnosti je najpresnejším prenatálnym testom pohlavia plodu, výsledok určí s presnosťou viac ako 99,5 %.*

* Výsledok je overený na viac ako 1500 retrospektívne aj prospektívne analyzovaných vzorkách tehotných žien.

Klinická indikácia

Vyšetrenie pohlavia plodu BabyGen môže byť v prípade výskytu zvýšeného rizika na pohlavie viazaných dedičných ochorení plodu indikované klinickým genetikom. Zvlášť pri podozrení na ochorenia ako: hemofília A, hemofília B, Duchenneova svalová dystrofia, Beckerova svalová dystrofia, červeno-zelená farbosleposť, ichtyóza viazaná na chromozóm X, agamaglobulinémia viazaná na chromozóm X, deficit glukózo-6-fosfát dehydrogenázy.

V takomto prípade je však potrebné na požadované vyšetrenie použiť žiadanku pre klinickú genetiku.
Žiadanku určenú na komerčné testovanie pohlavia plodu (za úhradu) v týchto prípadoch, prosím, nepoužívajte!