Ako prebieha vyšetrenie

1. Výber lekára

Vyhľadajte si lekára vo svojom okolí, ktorý vám odoberie vzorku krvi a vyplní s vami žiadanku na vyšetrenie.
Zobraziť zoznam lekárov

2. Návšteva lekára a odber krvi

Vyšetrenie sa najčastejšie vykonáva medzi 11. a 22. týždňom tehotenstva.
V ambulancii vám odoberú vzorku krvi a pošlú na analýzu do laboratória.

3. Platba za test

Po dohode s lekárom môžete za test zaplatiť priamo v ambulancii alebo na www.medirexplatby.sk kartou alebo prevodom na účet.

4. Analýza vzorky krvi

Vzorka krvi sa analyzuje špeciálnou metódou.
O priebehu vyšetrenia vás bude laboratórium informovať SMS správami.

5. Výsledky a interpretácia

Výsledky odošle laboratórium ošetrujúcemu lekárovi spravidla 5 až 8 pracovných dní v závislosti od typu testu. Výsledky vám interpretuje váš lekár.

Výsledok pre

TRISOMY test, TRISOMY test XY
a TRISOMY test +

  • Výsledok testu interpretuje indikujúci lekár.

Výsledok pre

TRISOMY test Complete

  • Výsledok interpretuje indikujúci lekár.
  • V prípade výsledku s vysokým rizikom je súčasťou testu overovacia analýza zo vzorky plodovej vody získanej amniocentézou diagnostickým GenomeScreen testom prenatal zdarma.

Výsledok pre

TRISOMY test Complete
+Cystická fibróza
+Smithov-Lemliho-Opitzov syndróm

  • Výsledok interpretuje indikujúci lekár.
  • Ak vám vyjde vyjde vysoké riziko, výsledok a ďalší postup sa konzultuje indikujúcim lekárom.
Menu