Má mama Emu?

BabyGen je genetický test, ktorý umožňuje určiť pohlavie plodu už od 10. týždňa tehotenstva
z krvi matky. Test má viac ako 99,5 % spoľahlivosť a je absolútne bezpečný pre matku aj dieťa.
Pre toto vyšetrenie je potrebné poznať presný vek dieťatka (týždeň a deň),
preto pri odbere budeme požadovať tehotenskú knižku alebo záznam z ultrazvuku.

 

* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR poskytuje laboratórium výsledok analýzy až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.

Ako to funguje?

O pohlaví človeka rozhodujú tzv. pohlavné
chromozómy – X a Y. Ak je v bunke prítomná
dvojica chromozómov XX, ide o ženské pohlavie,
v prípade jedinca mužského pohlavia nachádzame
dvojicu XY. BabyGen dokáže identifikovať
prítomnosť chromozómu Y v krvi tehotnej ženy
veľmi citlivými molekulárnymi metódami
založenými na analýze DNA.

XX alebo XY

Pohlavie dieťaťa sa dá spoľahlivo určiť už
v skorých štádiách tehotenstva, v 10. týždni, vďaka
voľne cirkulujúcej DNA plodu, ktorá koluje v krvi
matky. V odobranej vzorke krvi sa následne sleduje
prítomnosť chromozómu Y. Ak sa vo vzorke
nachádza, ide o chlapčeka. Ak nie, mamička sa
môže tešiť na dievčatko.