BabyGen

BabyGen je genetický test, ktorý umožňuje určiť pohlavie plodu už od 10. týždňa tehotenstva
z krvi matky. Test má viac ako 99,5 % spoľahlivosť a je absolútne bezpečný pre matku aj dieťa.

Ako to funguje?

Pohlavie dieťaťa sa dá spoľahlivo určiť už v skorých štádiách tehotenstva (v 10. týždni) vďaka voľne cirkulujúcej DNA plodu, ktorá koluje v krvi matky. V odobranej vzorke krvi sa následne sleduje prítomnosť chromozómu Y. Ak sa vo vzorke nachádza, ide o chlapčeka. Ak nie, mamička sa môže tešiť na dievčatko.

Rýchlo a efektívne

Je to jednoduché a bezbolestné. Stačí budúcej mamičke odobrať vzorku krvi. Výsledok testu je dostupný spravidla do 5 dní od uhradenia poplatku, pričom jeho spoľahlivosť je viac ako 99,5 %. Test nevyžaduje žiadne komplikované zákroky a nepredstavuje pre matku ani
plod žiadne riziko.