Rýchle a spoľahlivé testovanie

Pohlavie dieťaťa určili chromozómy v spermii pri počatí. Na otázku, ako to dopadlo, pozná odpoveď BabyGen test.

1. Odber krvi v ambulancii lekára

Vzorku krvi pre BabyGen test odoberá zdravotná sestra bežným spôsobom – odberom krvi zo žily tehotnej ženy z predlaktia – čo pre matku ani jej plod nepredstavuje žiadne zdravotné riziko. Odber je možné podstúpiť už od 10. týždňa* gravidity a nemusí byť nalačno.

2. Platba za test

Po dohode s lekárom je možné za test zaplatiť buď priamo u lekára, alebo na účet laboratória prostredníctvom www.medirexplatby.sk bankovým prevodom alebo platobnou kartou.
Cena BabyGen testu je 120 € s DPH.

3. Analýza vzorky

Z krvi tehotnej ženy odborníci v laboratóriu izolujú DNA a zisťujú prítomnosť chromozómu Y. Ak sa vo vzorke nachádza chromozóm Y, ktorý pochádza z plodu, v brušku budúcej mamy rastie chlapček. Ak sa chromozóm v krvi nenachádza, je to dievčatko. Doručenie vzorky do laboratória, prijatie platby na účet a ukončenie analýzy je pacientke potvrdené prostredníctvom SMS správ na jej mobilné telefónne číslo uvedené na žiadanke.

4. Výsledok vyšetrenia

Výsledok je budúcej mamičke k dispozícii spravidla do 5 pracovných dní od zaevidovania platby za test, no najskôr po ukončenom 12. týždni tehotenstva*. Výsledok môže byť tehotnej žene oznámený:

  • prostredníctvom lekára
    Laboratórium odošle výsledok analýzy lekárovi, ktorý vyšetrenie indikoval. Ten ho následne interpretuje svojej pacientke.
  • zaslaním výsledku na e-mail
    Po ukončenom 12. týždni tehotenstva odošle laboratórium budúcej mamičke na e-mailovú adresu, ktorú žena oznámi svojmu lekárovi pri odbere krvi, zaheslovaný výsledok ako PDF súbor. Na mobilný telefón jej zároveň príde SMS heslo na jeho odomknutie. Výsledok testovania laboratórium odošle aj ošetrujúcemu lekárovi, ktorý test indikoval.

Na oznámenie výsledku analýzy elektronickou formou, priamo na e-mail tehotnej ženy, je nevyhnutné, aby kontaktné údaje (e-mail a telefón) zadala každá budúca mamička správne v ambulancii u lekára. Ak sa pacientka rozhodne za BabyGen test zaplatiť prostredníctvom platobnej brány www.medirexplatby.sk, je rovnako nevyhnutné, aby rovnaké kontaktné údaje (SMS a e-mail) zadala budúca mamička do systému počas platby cez internet. Správne (a zhodujúce sa) zadanie týchto údajov je nevyhnutným krokom na oznámenie výsledkov laboratórnej analýzy prostredníctvom e-mailu.

* V súlade s uznesením Etickej komisie MZ SR môže laboratórium poskytnúť informáciu o pohlaví plodu až po ukončenom 12. týždni tehotenstva.